Assalamu'alaikum dan salam sejahtera..........Selamat datang ke blog Laman Pak Guru Asan..........Selamat Hari Guru..........Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara..........

Isnin, Oktober 01, 2012

SYARAT PENCAPAIAN PENGAJARAN BERKESAN

Pengajaran yang berkesan adalah pengajaran yang dapat meningkatkan pembelajaran dalam diri pelajar yang berlaku dalam suasana yang sihat dan bersemangat. Pengajaran berkesan dapat dianggap sebagai sistem aktiviti yang dapat meningkatkan lagi hasil pembelajaran terakhir yang dikehendaki dalam suasana yang sihat dan kondusif. Pencapaian pengajaran berkesan ini bergantung kepada:

 • Kepakaran guru pada bahan pengajaran.
 • Keperluan bahan pengajaran.
 • Pedagogi, strategi dan kaedah pengajaran.
 • Kemahiran berkomunikasi.
 • Matlamat dan sasaran pengajaran guru setiap hari.
 • Matlamat dan sasaran pencapaian akademik sekolah.
 • Sikap guru dan sikap pentadbir sekolah.
 • Kemahiran guru dan kemahiran pentadbir sekolah.
 • Motivasi guru dan motivasi pentadbir sekolah.
 • Misi dan visi guru serta misi dan visi pentadbir sekolah.
 • Etika guru dan etika pentadbir sekolah.
 • Keadaan dan suasana persekitaran sekolah.
 • Kemahiran berkomunikasi guru dan pentadbir sekolah.
 • Pemikiran guru dan pemikiran pentadbir sekolah.

Tiada ulasan: