Assalamu'alaikum dan salam sejahtera..........Selamat datang ke blog Laman Pak Guru Asan..........Selamat Hari Guru..........Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara..........

Isnin, April 19, 2010

MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN: STATUS GURU CEMERLANG

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) yang menggariskan enam teras strategi mampu memartabatkan sistem pendidikan Malaysia di mata dunia. Teras strategi kelima iaitu “Memartabatkan Profesion Keguruan” berperanan meningkatkan martabat profesion keguruan dan menjadikan profesion ini kembali dihormati sesuai dengan amanah yang dipertanggungjawabkan dalam pembinaan generasi pada masa hadapan.

Guru Cemerlang sebagai model dalam organisasi pendidikan memainkan peranan yang penting melalui proses pembinaan modal insan berkualiti untuk masa depan negara ke arah memartabatkan profesion keguruan. Justeru, Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa menjadikan profesion keguruan dipandang tinggi oleh masyarakat. Oleh sebab itu kualiti, kerjaya dan kebajikan Guru Cemerlang sentiasa diberikan perhatian.

Guru Cemerlang dikehendaki melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan mencapai kadar dan tahap yang cemerlang seperti diperincikan dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM). Peranan dan tanggungjawab adalah seperti berikut:

  1. Membuat perancangan pengajaran, melaksanakan pengajaran mata pelajaran kepakaran dan pembentukan serta pembangunan diri murid mengikut tahap yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
  2. Memimpin dan membantu dalam tugas kurikulum dan kokurikulum berkaitan dengan mata pelajaran atau bidang pengkhususan.
  3. Menjadi pakar rujuk, memberi khidmat nasihat dan bimbingan guru dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan.
  4. Menjalankan kajian, menghasilkan penulisan ilmiah dan penyelidikan, meneroka inovasi dan penemuan baru dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan dan membentang hasilnya.
  5. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Pegawai Pelajaran Daerah, Pengarah Pelajaran Negeri dan Pengarah Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia.

Tiada ulasan: