Assalamu'alaikum dan salam sejahtera..........Selamat datang ke blog Laman Pak Guru Asan..........Selamat Hari Guru..........Guru Penjana Transformasi Pendidikan Negara..........

Sabtu, April 10, 2010

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU CEMERLANG (GC)

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU CEMERLANG

1. Membuat perancangan pengajaran, melaksanakan pengajaran mata pelajaran kepakaran dan pembentukan serta pembangunan diri pelajar mengikut tahap yang tertinggi yang ditetapkan oleh KPM

 • Sediakan Rancangan Pengajaran berasaskan Peraturan Pendidikan 1997, kurikulum kebangsaan dan surat pekeliling.
 • Mengajar mata pelajaran kepakaran / bidang pengkhususan mengikut garispanduan dan tahap kebolehan pelajar.
 • Rancang dan laksana tugas-tugas berkaitan dengan P & P ( BBM, pentaksiran pencapaian pelajar, penetapan tugasan dan penyemakan kerja bertulis pelajar ).
 • Tentukan status semasa pencapaian ( TOV ) setiap pelajar .
 • Amal kaedah/strategi pengajaran menggunakan pelbagai bahan P&P terkini, kreatif, inovatif, menarik dan berkesan.
 • Kenalpasti secara spesifik kelemahan dan kekuatan setiap individu pelajarnya.
 • Sedia program pengayaan/pemulihan.
 • Pantau kemajuan pencapaian akademik pelajarnya.
 • Sedia laporan dan analisis kemajuan setiap pelajarnya.
 • Menyampaikan laporan kemajuan pelajar kepada pengetua, ibubapa dan pelajar.
 • Sedia JSU pentaksiran dan penilaian.
 • Jadi ahli badan profesional berkaitan dengan mata pelajaran kepakarannya.

2. Memimpin dan membantu dalam tugas kurikulum dan kokurikulum berkaitan dengan mata pelajaran, kepakaran atau bidang pengkhususan

 • Jadi ahli panitia mata pelajaran.
 • Jadi pakar rujuk mata pelajaran.
 • Bantu atasi kelemahan dan bimbing pelajar.
 • Penyelaras penyediaan PS, taktikal dan operasi P&P.
 • Merancang dan jadi fasilitator bengkel peningkatan profesionalisme guru.
 • Jadi penasihat persatuan akademik.
 • Rancang dan laksana aktiviti kokurikulum yg boleh bantu tingkatkan prestasi akademik.
 • Sedia laporan kemajuan setiap pelajar dlm aktiviti kokurikulum

3. Jadi pakar rujuk, beri khidmat nasihat dan membimbing guru dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan

 • Rancang dan laksana aktiviti perkembangan staf samada bidang kurikulum atau kokurikulum.
 • Jadi mentor kepada guru dlm bidang pedagogi ( strategi pengajaran).
 • Beri maklumbalas kemajuan guru yang dibimbing kpd P/GB dan guru berkenaan.
 • Beri khidmat nasihat dan bimbingan kepada guru di institusi persekitaran

4. Menjalankan kajian, menghasilkan penulisan ilmiah dan penyelidikan, meneroka inovasi dan penemuan baru dalam mata pelajaran kepakaran atau bidang pengkhususan dan membentang hasilnya.

 • Jalankan kajian atau inovasi
 • Hasilkan penulisan/artikel
 • Bentang hasil kajian / penulisan

5. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh PPD, PPN, Pengarah Bahagian di KPM

 • Menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan mata pelajaran kepakaran yang diarahkan dari semasa ke semasa dengan kebenaran P/GB/ketua Jabatan

6. Am

 • Bertanggungjawab memaklumkan secara rasmi sebarang perubahan dari segi pertukaran jawatan, penempatan dan apa juga ststus perkhidmatan kepada Bahagian Sumber Manusia / Jemaah nazir Sekolah Ibu Pejabat dan Negeri .

Tiada ulasan: